Número Primo Reserva 2022 White 0.75

  • Menu: Wines
  • Type: White
  • Country: Portugal
  • Region: Douro
  • Produtor: Four Douro, Lda.
  • Year/Age: 2022
  • Size: 3L (Jeroboam)
  • Alcool: 13.0%
  • Grapes: Gouveio, Códega do Larinho, Rabigato, Malvasia
  • Stock: In Stock
+info: Contains sulfites.