Adega 23 Síria 2020 White 0.75

  • Menu: Wines
  • Type: White
  • Country: Portugal
  • Region: Beira
  • Produtor: Adega 23 - Agro-Turismo, Lda.
  • Year/Age: 2020
  • Size: 0,75L
  • Alcool: 12.5%
  • Stock: No Stock
+info: Contains sulfites.